Zadanie_shkol'nogo_etapa_PR5_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 313.8 KB
Zadanie_shkol'nogo_etapa_PR6_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 326.6 KB
Zadanie_shkol'nogo_etapa_PR7_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 358.0 KB
Zadanie_shkol'nogo_etapa_PR8_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 367.3 KB
Zadanie_shkol'nogo_etapa_PR9_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 242.3 KB
Zadanie_shkol'nogo_etapa_PR10_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 247.2 KB
Zadanie_shkol'nogo_etapa_PR11_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 243.0 KB

Критерии проверки:

Kriterii_shkol'nogo_etapa_PR_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 906.7 KB